آشنایی با Flask

فلسک (Flask) یک چارچوب نرم افزاری تحت وب (Web framework) است که در زبان پایتون نوشته شده است.


یک مثال ساده

قبل از انجام هر کاری ابتدا با دستور python -m venv venv یک محیط مجازی (virtual env) ایجاد کنید. سپس Flask رو نصب کنید:

pip install -U Flask

بعد هم اولین پروژه خود رو بنویسید:

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello():
        return "Hello, World!"
if __name__ == '__main__':
    app.run()

از @app.route("/") برای ایجاد صفحات جدید استفاده می شود.

حالا فایل خود را با نام app.py ذخیره کنید. در ادامه با دستور python app.py در cmd پروژه خود را اجرا کنید. نتیجه پروژه رو می توانید در

http://127.0.0.1:5000/

مشاهده کنید. (کافیه مرورگر را باز کنید و آدرس فوق را وارد کنید.)