داستان تولد یک رویا (کودکی به نام کُرپه)

دهم اسفندماه برای من همیشه تاریخ مهمی بوده، نه از این جهت که اتفاقات مهم زندگیم رو برای این روز ترتیب دیده باشم بلکه نتیجه پایداری و تلاشم در مسیرهای مهمی از زندگیم در این روز رقم خورده!

از جمله اینکه:

🍀 ثمره‌ی سالها یادگیری در رشته اقتصاد بالاخره شد دفاع پایان نامه‌ام در دهم اسفند ماه ۱۳۸۷

🍀 ثمره‌ی رابطه‌ی عاشقانه‌ام شد عهد ازدواجی که در دهم اسفند ۱۳۹۱ نوشته شد

🍀 ثمره‌ی چندسال تمرین رقص بالاخره شد اجرایی بی‌نظیر روی صحنه تالار وحدت در دهم اسفند ۱۴۰۰

حالا دوباره در همین تاریخ، علاقه و ممارستی که در حوزه کودک و سفر داشتم به ثمر نشست.

مشتاقم خبر تولد کسب و کار کوچکم رو اعلام کنم: کودکی به نام "کُرپه" متولد دهم اسفند 1401

من، معصومه گودرز بیدکُرپه هستم؛ زادگاه پدری‌ام به روستایی می‌رسد به نام بیدکُرپه که در نزدیکی زادگاه مادرم یعنی شهر بروجرد است.

برای من بیدکُرپه به تنهایی نماد اصالت است؛ همچنین ترکیبی از دو واژه با معنای بید و کُرپه؛

درخت بید که نماد سایه افکنی، خیر رسانی و انعطاف‌پذیری در طوفان است و کرپه که نماد کودک در حال رشد و شاخه نورس گیاه است و تداعی گونه ای از گیاهان سبز و کوتاه و انبوه.

برج بیدکرپه
برج بیدکرپه


🌿 کُرپه: کار، رشد، پایداری و هماهنگی 🌿

از زمانی که آگاهانه تر زیستن رو یاد گرفتم، همواره تلاشم بر این بوده که هرجا با موضوعی مواجه شدم که برایم تضاد داشته، قدمی بردارم هرچند کوچک. نقش فاعلی بردارم، سهم مسئولیت بردارم.

حرکت اولین هنجار آدمی است و زمانی که هنجار حرکت از ما گرفته شود، خشک می‌شویم و خواهیم مرد ... بنابراین تلاشم همواره به انجام کاری بوده منتها فکر شده و با آمایش(مرتب)؛

حرکتی که در مسیر رشد و آگاهی باشد منتها نه با شتاب بلکه با تأمل؛

از این حرکت و مسیر زمانی به نتیجه رسیدم که ادامه دادم، استمرار داشتم و قدم های کوچک اما پی‌در‌پی برداشتم، در عین آسودگی خیال و بی‌دغدغه از اینکه نتیجه چه خواهد شد ... لذت بوده از مسیر و بس؛

و نهایتا تلاش کردم حرفی که میزنم با عملی که انجام می‌دهم همسو باشد، لااقل اگر قرار است کاری کنم بی‌پیرایه باشد، از جانم بیاید تا بر جانی نشیند ...


این تصویری خواستنی از راه و مسیری است که از نظر من به شادی، لذت مدام و جاودانگی می‌رسد.

هر حرف «کُرپه» برایم چراغ این مسیر است؛

باشد که بتوانم پرتوان رهرو این مسیر باشم. 🙏

🌺🌺🌺

داستان تولد کُرپه و مسیر زیستش رو از این به بعد در صفحه‌ی خودش خواهم گفت.


بودن شما در کنارم به تلاشم در مسیر رشد و بالندگی کُرپه کمک میکنه؛ تلاشی که برایم مصداق برداشتن سهمی از مسئولیت برای زیست بهتر کودک خودم و کودکان سرزمینم هست.

https://instagram.com/k0rpeh?igshid=N2JhNDIwYjc=
https://instagram.com/k0rpeh?igshid=N2JhNDIwYjc=