به اسم ایران به کام فیلترکننده

ا ایرانی ها در زمانه ای زندگی میکنیم که بهش میگن عصر ارتباط اما وقتی در کشورت با هر پدیده ی مجازی مثل غول ناشناخته رفتار میشه و سریع فیلتر میشه یعنی هسته ی مرکزی نظام سواد کافی در برای مدیریت رسانه های اجتماعی (سوشال مدیا ) زا ندارد و کار آخر را اول انجام میدهند و این وسط من شهروند ایرانی قبل از ذوق کردن برای این اپ جدید امکان جدید باید به فکر فیلترشکن قوی تری باشم چون هیچگاه حرفم شنیده نمیشود و پافشاری من برای رفع فیلتر به منظور اخلالگر نظم عمومی جامعه قلمداد میشود و هزار و یک مشکل بعدی بنابراین میگم گوربابای نظر خودم و مشارکت برای کمک به نظام برای ساخت سیستم پویا و مردم محور.
فیلترینگ از نظر هسته ی اصلی یعنی دور کردن مردم از فساد فکری و اخلاقی شاد هم یعنی نجات امت اسلامی هر اسمی که بگذاریم فیلرتینگ یعنی فرار از واقعیت و نادیده گرفتن آزادی های مشروع مدنی و این کار به معنی دوری مردم نیست در هر صورت مردم مسیر خودشان را برای استفاده از این تکنولوژی پیدا میکنند و قرار نبوده که هر چیزی که فیلتر شود مردم بگویند شیطانی است یا حرام است مگر ما در عصر حجر زندگی میکنیم که تصور میشوذد مردم بی عقل و بی سواد هستند و از ابزاری که در دستشان است به بدترین نحو استفاده کنند به هر حال یکی با چاقو میوه پوست میکند یکی آدم میکشد بر این اساس اگر فیلتر میکنید شما یک احمق تمام عیارید.

 یلترینگ یعنی عقب افتادگی فکری یک جامعه
یلترینگ یعنی عقب افتادگی فکری یک جامعه


آیا فیلترینگ توییتر مصداق محتوای مجرمانه است ؟؟؟ اگر هست چرا سیاستمداران نظام نظرشان را توییت میکنند آیا این کار خلاف قانون نیست ؟؟؟ معیار فیلتر کردن چیست محتوای مجرمانه محتوای صد دینی محتوای جنسی ؟؟؟ در تمام رسانه های وجود دارد آیا با این روش و سیاست به غار برویم و غار نشین شویم بهتر نیست چرا نظامی که یک اپ مثل توییتر را سردمداران آن فیلتر میکنند اما نظرشان را توییت و در صدای و سیمای آن توییت های موافق خودشان را نمایش میدهند از نظر عقلی و منطقی در جایگاهی قرار دارند که بشود مردم به آن ها به چشم سیاست مدار یا نخبه یا عالم نگاه کرد؟؟؟ قطعا خیر چون هیچ استدلالی برای این کار وجود ندارد .

نمونه ی بعدی یوتیوب است سایتی که محتوای جنسی و محتوای ضد اخلاقی و آموزش های نظامی در داخل آن بلافاصله بعد از انتظار توسط هوش مصنوعی آن حذف میشود و فضای تمیزی از نظر اسلامی و حتی مذهبی ایرادی نمیشود به آن گرفت چه استدلال و منطقی فیلتر کردن آن را جایز شمرده اند شبکه ی اجتماعی که بیشتر از 50 درصد مخاطبان و تولیدکنندگان محتوای آن را مسلمانان سراسر جهان تشکیل داده اند که فضا را برای ارتباط بیشتر انقلاب اسلامی و مردم شرف سرزمینم ایران را با جهان مهیا ساخته چه برهان و ادله ای برای فیلتر کردن آن وجود دارد ؟؟؟؟ چرا اولین نگاه سردمداران نظام اسلامی ایران به این نوع شبکه ها تهدید بوده و نه فرصت ؟؟؟

فیلتر یوتیوب
فیلتر یوتیوب


آیا این نگاه و مسیری که متوالیان فرهنگی در کشور بعد از انقلاب به درستی تبیین شده است ؟ آیا راهی برای اعتراض و اصلاح این نوع قوانین وجود دارد ؟ و آیا این قوانین که بدون نظرخواهی مردم و چراغ خاموش تصویب و اجرایی میشود در تضاد با این جمله از امام خمینی (ره) که فرمود مردم باید در بطن امور باشند ،نیست؟؟؟ قطعا هست و این تضاد ها را کجا باید گفت و کجا بیاد رسیدگی کرد اصلا راهی وجود دارد که صدای مردم را بشونید و مردمی که انقلاب کردند و مردمی که خون دادند برای این نظام وجود دارد ؟ مردم فقط در موضوعات نظامی و امنیتی نباید در جریان باشند ولی از ریز تصمیماتی که مجلس و دولت و نظام میگرد باید اول مردم در جریان کار باشند و نظر بدهند چرا که قوانین برای مردم است و در زندگی روزمره ی مردم نقش دارد چطور یک وکیل بدون اطلاع موکل خود اقدامی میکند و او را در جریان قرار نمیدهد؟!! اینها همگی تضادهایی است که مشخص نیست کی و کجا قرار است به آن ها جواب داده شود .فلسفه ی فیلترینگ برای شبکه های اجتماعی در ایران بیشتر به این صورت است که دولت از شرکت مورد نظر گوگل فیسبوک تلگرام میخواهد در تهران دفتری ایجاد کند و با طی کاغذ باز های اداری مرسوم مجوز برای فعالیت در ایران را دریافت کند تا دولت ایران برای تمام اطلاعاتی که در و بدل میشود در صورت لزوم نظارت و دسترسی داشته باشد که اکثر شرکت ها به خاطر تحریم بودن دولت ایران این اجازه را ندارند و دولت هم به راحت دسترسی را برای مردمش محدود میکند یعنی جدال بین دولت ایران و آمریکا در این بین تنها کسانی که فشار تحریم و فیلرتنیگ را احساس میکنند مردم ایران هستند چرا که نه دولت ایران فیلرتینگ را برای مردمش کنار می گذارد و نه دولت آمریکا دست از تحریم ایران بر میدارد اما در این بین شرکت هایی هم بوده اند که درخواست ایجاد دفتر رسمی در ایران داده اند شرکت فیسبوک در سال 96 این درخواست را دادند و توسط دولت وقت روحانی حتی جواب داده نشد ولی فیلرتینگ همچنان پابرجا مانده البته اسم فیلتر را هم دولت ایران حفظ کرامت مردم ایران گذاشته است اما کاش حفظ کرامت برای سردمداران هم بود چرا که فیلرتینگ برای آن های وجود ندارد و دسترسی آزاد به محتوا و فضای مجازی دارند توییت میکنند و تلگرام دارند و همچی آرام است اما برای مردم ایران نه .