دکترای فلسفه حقوق دارم. دنبال محیطی برای آزاد نویسی در موضوعات غیر تخصصی بودم تا انتشارشون بدم که با ویرگول آشنا شدم. در اینجا تراوشات ذهنی خودم رو مینویسم در موضوعات متنوع و مختلف