پله پله تا ثروت به زبان ساده؛ ۱)مقدمه

در مورد ثروت و ثروتمند شدن خیلی صحبتها سمینارها، همایش ها، کلاسها و کتاب ها انجام شده که بسیاری از آنها مهم و قابل استفاده بوده و هست.

چرا انسان دنبال ثروت است؟ دلیل توجه و علاقه انسان به ثروت چیست؟ مهمترین پاسخی که می توان به این سنخ سؤالات داد این است که انسان برای رفع نیازهای خودش و لذت از زندگی خودش نیاز به ثروت دارد.

ثروت بهترین وسیله و ابزاری است که انسان می تواند توسط آن نیازهای خود را برطرف کند.انسان برای اینکه نیازهای خودش را به راحتی برآورده کند باید ثروتمند باشد. انواع نیازهای انسان اعم از نیازهای ساده مثل منزل بزرگ و راحت، خودرو زیبا و دارای انواع امکانات، انواع اقسام نیازهایی که برخی از آنها نیاز واقعی ذاتی انسان است و برخی با توجه به شرایط جامعه و دنیایی که در آن زندگی میکند در انسان به وجود آمده است.

اساسا می توان گفت یکی از راههایی که غول های تجاری برای افزایش درآمد انجام میدهند (در قسمت های بعدی انواع و اقسام کسب درآمد رو تشریح میکنم) نیازسازی در بازار هدف آنهاست.

پس در انسان نیاز های متنوعی وجود دارد که برخی ذاتی هستند و برخی تحت شرایطی ایجاد شده است و نیاز یا نباید ایجاد شود یا باید به آن به درستی پاسخ داد در غیر این صورت سرکوب نیازها موجب مشکلات متعدد روحی و روانی برای انسان میشود.

پس یا انسان باید مراقب باشد که نیاز در او شکل نگیرد یا به دنبال رفع آن از راه معقول و مقبول باشد. اما ثروت بهترین ابزار برای برطرف کردن بسیاری از نیازمندی های انسان است.

چه نیازهای طبیعی مثل رفاه و چه نیازهای روانی مثل نیاز به موقعیت اجتماعی مطلوب، نیاز به مقبول واقع شدن نیاز به تأیید دیگران، نیاز به توجه، نیاز به عزت نفس و نیاز به اعتماد به نفس، نیاز به کمک کردن به دیگران، نیاز به آرامش و ....

گذشته ازینکه راههای دیگری غیر از ثروت نیز وجود دارد که چه بسا برای برطرف کردن برخی از نیازها راههای صحیح تر و مورد اعتمادتر و واقعی تری است و گذشته ازینکه ثروت در برطرف کردن برخی از نیازها مثل عزت نفس، راهی کاذب است (این مسأله نیاز به بحث مفصلی دارد که شاید در ادامه وبلاگ دراین مورد مطالبی را نوشتم ) اما نمی توان منکر این واقعیت شد که ثروت نقش مهمی در رفع این نیازها دارد.

داشتن ثروت می تواند رضایتمندی انسان را از زندگی افزایش دهد، آری ثروت موجب خوشبختی نمی شود اما ثروتمند نبودن هم تضمینی برای خوشبختی ندارد. به تعبیر مارک فیشر ثروت خادمی بی همتا اما اربابی ویرانگر است.

بحث بعدی رابطه ثروت و رضایتمندی از زندگی است لازم میدانم متذکر شوم که مطالب من تراوشات درونی خودم براساس مطالعات متنوع شخصی است و ورود من به برخی موضوعات ورود غیر تخصصی و ساده است و از نظرات دوستان استفاده میکنم

سعی میکنم تحت عنوان پله پله تا ثروت به زبان ساده، در مورد موضوعات زیر بحث را ادامه دهم

رابطه ثروت و رضایتمندی

راههای کسب در آمد

مزیت رقابتی من چیست؟

عرضه و تقاضا

بورس

برندینگ

پلن ذهنی

بازار هدف

و سایر موضوعات مرتبط