شیر و خورشید، نشانی از سرزمین کهن

احتمالا خیلی از شماها مثل من از تاریخچه این نماد اطلاع دقیقی ندارید و طبق گفته های پس از انقلاب فکر میکنیم که یه نماد از دوران پهلوی است. در حالیکه اصلا اینگونه نبوده و با رجوع به تاریخچه این نشان و همچنین حکاکی اون بر روی کاشی کاری ها و سنگ نگاره هایی که از قدیم وجود داشتند نشانی تاریخی و کهن هستش.

نماد شیر و خورشید در درفش شهداد که قدیمی ترین پرچم جهان با قدمتی حدود 4500 ساله است که در آثار موزه ملی نگهداری میشود هم نمایش داده شده است.

در کتابی به نوشته احمد کسروی بنام تاریخچه شیر و خورشید هم آنرا ربط به دوره سلجوقیان داده که نماد شیر و خورشید بر روی سکه های آن زمان ضرب شده. حتی در سنگ نگاره های تخت جمشید هم نماد شیر حکاکی شده. حتی مهر سلطنتی نادرشاه نیز شیر و خورشید بوده.

بعد از دوران صفوی و پیدایش و ظهور اسلام پادشاهان صفوی نماد شیر و خورشید را ملقب به حضرت محمد و علی میدانستند. و فقط در دوران پهلوی یک تاج به آن اضافه شد. متاسفانه تنها دوره ای که این نشان کامل از بین رفت و استفاده نشد دوران پس از انقلاب بود.

میتوان نماد های کهن را بیشتر شناخت و بیشتر ازشون استفاده کنیم و هر نمادی که قدمتی نداره و حتی فکری هم پشتش نشده رو استفاده نکرد. از ماست که بر ماست.