لایه های سه گانه #اصولگرایی و #اصلاح_طلبی

#اصولگرایی و #اصلاح_طلبی
#اصولگرایی و #اصلاح_طلبی

لایه های سه گانه #اصولگرایی و #اصلاح_طلبی

لایه های سه گانه #اصولگرایی و #اصلاح_طلبی

لایه دوم:

ایشان عموما طرفداران متعصب یا همان لیدرها هستند. اکثرا حرفِ خوب می زنند و غالبا هم خوب حرف می زنند!. اینها نیز مثل گلادیاتورها خون‌ریز نیستند ولی مچ اندازهای قهاری هستند.

بدشان نمی آید مچ یا دست حریف را از کتف بشکنند ولی کاری می کنند تا حریف همیشه حریف بماند و از دوران قهرمانی خداحافظی نکند.

اینها مسئول راه اندازی کمپین های رنگی در قالب سازمان هایی به نام کانون هواداران هستند. در بینشان هم بوقچی هست، هم توپچی.

مثل لایه اول فقط استعدادشان در #اقتصاد و سیاست خلاصه نمی شود. جولانگاه هایی مانند #دیانت، #فقاهت، #سیاست، #هنر، #ورزش، #اقتصاد، #علم و... مستعد حضور ایشان بوده و ید طولایی در فنونی مثل #مذاکره و #مناظره دارند و نخ تسبیح همه ی استعدادهایشان سیاست بازی است.

ایشان استاد راه اندازی #جنگ_های_قومیتی، زرگری، حیدری-نعمتی و حتی #مذهبی هستند. مهمترین ویژگی آنها تداعی حسِ در بهشت بودن برای لایه سومی است که در جهنم ساخته دست ایشان زندگی می کنند.

این لایه عاشق پیشرفت، ارتقاء و ورود به لایه اول هستند ولی قدشان کوتاه است. برای جبران این کوتولگی همه چیز را زیر پا می گذارند و تلاش می کنند از لایه سوم به عنوان نردبان استفاده کنند.

البته زیرپایی های دیگری هم برای جبران کوتوله بودن خود دارند. زیرپایی هایی مثل #شرافت، #صداقت، #انسانیت، #وجدان و.... که به راحتی و مثل یک آجر زیر پایشان می گذارند تا حداقل کف سرشان به کف پای لای اول بچسبد!!

چون ایشان نه مثل لایه اول می توانند ژست جنتلمنی بگیرند و نه ساده دلی و صداقت لایه سوم را دارند از تشریح بیشتر شخصیتشان می گذرم.