پلاگین تماس امن

مثلا امکاناتی که سرویس های ویپ در دست قرار می دهند، امکان تماس امن می‌باشد.
تماس امن به‌این معنی می باشد که در تماس تلفنی دو طرف تماس شماره همدیگر را نداشته باشند.
مثلا در تماس میان پزشک معالج و بیمار، شماره پزشک برای بیمار مشخص و معلوم نشود. هزینه تماس امن مشابه هزینه تماس معمولی است ولی امکانات آن بسیار مختلف می‌باشد.افزونه وردپرسی تماس امن به شما این امکان را می دهد که سوای نیاز به فعال‌سازی ویپ،تمامی امکانات تماس امن را به سایت وردپرسی خود اضافه فرمائید.برای دانلود و تست افزونه وردپرسی تماس امن می توانید از لینک دانلود افزونه وردپرسی تماس امن استفاده کنید.

تماس امن چطور شغل می کند؟
برای داشتن تماس امن موردنیاز می باشد یک سرویس ویپ تهیه کنید و با اپ نویسی بر روی ویپ یک تماس دوطرفه را دربین بیمار و دکتر برقرار فرمایید.درین ارتباط هزینه تماس از خط تلفن شما کسر خواهد شد.اعتنا فرمائید که خط تلفن شما الزاما باید خط تلفن سی کاناله و یا بیشتر باشد و با خطوط معمولی مخابراتی نمی توانید این امکان را آماده فرمایید.

افزونه وردپرسی مطب آنلاین
به جهت سرعت و سهولت کار شما، سامانه کال می یک افزونه وردپرسی به صورت فراهم ارایه می کند که بوسیله آن تماس امن به سایت وردپرسی شما اضافه میگردد.کافیست یک افزونه بوکلی را نصب کنید و مدیریت نمائید و مطابق فایل آموزشی مطب آنلاین،اقدام به نصب افزونه فرمائید. سرویس یک ماهه مجانی افزونه مطب آنلاین را امتحان نمایید.


https://callmee.org/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%86/