برای من..

ممنون که تو روزای سخت کنارم بودی!
ممنون که همیشه،به همه گفتی بِرَن و خودت برام جنگیدی!
ممنون که بودی ، هستی و می مونی!ببخشید بابت شبایی که چشماتو بارونی کردم؛
عذر میخوام بابت وقتایی که شکوندمت!واسه تصمیم های اشتباهم؛من ازت عذر می خوام!ممنون که پای غلطام موندی و ادامه میدی؛ مَن :)
۱۴۰۱/۸/۲۵.