نفیسه خطیب پور این افراد را دنبال می‌کند:
می نویسم تا...
یک نویسنده و نقاش ، عاشق کتاب خوندن و فیلم دیدن
“We rise again in the grass. In the flowers. In songs”
شیرجه میزد در عفونت زخم های ناشی از عقاید پوچ حرف دل تیام
چگونه[بدون دانش] داوری میکنید؟
خواستار رشد و در پی زندگی
"خواهر، من تیر خوردم"
پدرت هستم🗿
نیم‌نویسنده‌ای که می‌کوشد اثری داشته باشد
لیلی تو؛ مجنون من
ولی همه زیبایی ها تنها با صداقت معنا پیدا می‌کنند
در معادله زندگی آینده هیچ وقت با گذشته برابر نیست (آنتونی رابینز❤)
توو فیلم‌نامه‌ ای گمم که مال من نیست. یک میانگرا. XSTP-A
من، یک فراری‌ام، شبحی چندگانه‌ام!
من در بیابان هستم.
"به خدا دارم خرید می‌کنم".
دل نوشته های یه نینجای ولگرد
همان ساعت البای 7 سال پیش
درد می کند جای گلوله ای که روی تن من نیست
آدرس اینستاگرام: https://www.instagram.com/daily.sadra/ به باور من گناه، ثواب شیرینی به همراه دارد.
کیانا هستم ۱۳ ساله و دست به قلم
هیچ چیز از اول این شکلی نبود.
استعاره از جناس اشتقاقی ( به امید طلوع خورشید در وطنم. )
دَرون و بُرونِ نَبَرد دَرون و بُرونَمم!
ترانه خون شهر کَر ها