درجه سوم

نمیدونم ما مردم درجه سوم کی میتونیم از این مدل زندگی کردن خلاص بشیم و بهتر زندگی کنیم.من خودم به شخصه از مذهب،عرفان،کتابهای روانشناسی،مشاوره و...استفاده کردم اما نشد که نشد زندگیم هیچ فرقی نکرد.


تو سمینارای آموزش موفقیت یه هیجان کاذب به آدم داده میشه ،آدم باد میکنه و خیال میکنه میتونه همه دنیا رو بگیره ،بعد هر دعا ونیایش یه حال خوب به آدم داده میشه اما یه چیز موقت هستش ،عرفان هم یه چیزی بود که آدمو معلق نگه میداشت و حال خوب میداد اما اونم کارایی نداشت .

گاهی وقتا فک میکنم به قول قدیمی ها یه طلسمی تو کار و زندگیمون وجود داره ،یه گره که نمیدونیم چطور بازش کنیم.