دزیره

خب سلام من این پست رو برای چالش کتابخوانی طاقچه مینویسم . تازه متوجه وجود همچین چالشی شدم و خب خیلی خوشم اومد و وقتی این اشتیاقم بیشتر شد که اسم کتابی که تازه تمومش کرده بودم رو بین کتاب های این ماه دیدم ؛ دزیره اثر آن ماری سلینکو . من نسخه ی صوتی این کتاب رو گوش دادم و واقعا دزیره رو زندگی کردم . منم پابه پای اوژنی دختر یک تاجر ابریشم اهل مارسی قصه رو پیش رفتم تاااا بانوی فرانسه شدنش و حتی ملکه ی سوئد و نروژ شدنش . و به زیبایی روایت شدن و گویندگی این داستان واقعا منو به وجد میاورد . البته اشاره کنم به این موضوع که این کتاب در واقع هفتاد به سی تاریخی _ عاشقانه است ولی باز هم جنس عشقی که دزیره و ژان بابتیس تا آخرین دقیقه های کتاب به هم داشتند واقعا زیبا بود .

باید اعتراف کنم که قبل اینکه داستان دزیره رو گوش کنم فکر میکردم این داستان شرح عشق بین دزیره و ناپلونه ولی تا لحظه ی آخر این موضوع که در واقع کتاب شرح عشق بین دزیره و ژان بابتیس برنادوت بوده منو غافلگیر کرد و هنوزم حس عجیبی دارم به حس بین دزیره و ناپلون و اونطوری به پایان رسیدنشون .

https://taaghche.com/audiobook/61112