بنیاد کودک و مولانای تهران

به اطلاع همراهان عزیز جشنواره‌ی کودک و مولانا نیک آهنگ تهران میرسانیم:

افتتاحیه‌ی چهارمین جشنواره ی کودک ومولانای نیک آهنگ تهران

در روز شنبه ۸مهرماه روز حضرت مولانا برگزار خواهد شد

همزمان دومین جشنواره ی رادیو مهر بنیاد کودک و مولانا نیز در این روز فرخنده برگزار خواهد شد

از شما دعوت به عمل می آید تا ما را با حضور سبزتان خرسند نمایید

یسنا میرفردی خبرنگار جشنواره

دبیر ومجری طرح جشنواره سلیمان رضایی