اپیزود سوم ماه‌گرفتگی

#اپیزود_سوم

رادیو ماه‌گرفتگی
موضوع این اپیزود: "حس طردشدگی"

سلام من صحرا هستم یک ماه گرفته
دوستان عزیزم، طردشدگی لزوما" طرد از یک شخص نیست گاهی طرد شدگی از یک مکان، یک منطقه؛ یک شهر و یک کشور هست گاهی رنگ و بوی تبعید و مهاجرت میگیره و گاه در قالب تبعیض در خانواده‌ نمود پیدا میکنه و گاهی حتی در جامعه در  تقابل گروه اقلیت و اکثریت نمایان میشه.
به طور مثال حجاب اجباری برای زنان که در  انقلاب زن، زندگی، آزادی  صورت برجسته‌تری پیدا کرد، از سالهای بسیار دورتر نوعی از طردشدگی اجتماعی و  خانوادگی و فردی رو در بین زنان جامعه گسترش داد و واکنش‌هایی که در برابر این اجبار به عنوان یک ماه‌گرفتگی در قالب "حس طردشدگی" رقم زد؛ طیف گسترده ای رو در بر گرفت....
در این قسمت با شما عزیزان به شنیدن نوع ماه‌گرفتگی‌ از دوستانی می نشینیم که تجاربی از حس طردشدگی رو لمس کردند.


متن و طرح روایت: صحرا کلانتری
کارشناس برنامه: مجید شریفی
ادیتور: عطیه حسینی


#اپیزود_سوم
#طرد_شدگی
#رادیو_ماه_گرفتگی
#صحرا_کلانتری

http://radio-mah-gereftegi.webflow.io

https://t.me/Radio_mah_gereftegi