ویرگول
ورودثبت نام
مدرسه سبز·
۱ ماه پیش

ماجراهای من و زنگ املا( قسمت دوم)

احساسات و چالش هایی که یک دانش با ضعف مهارت های پایه با آن روبرو است
ماجراهای من و زنگ املا( قسمت دوم)
تحصیلی و آموزشیخواندن ۲ دقیقه
۸
۰