ویژگی روستا و عشایر

به نام خدا
موضوع :ویژگی زندگی عشایری و روستایی
چکیده :در این تحقیق در دو بخش بهه ویژگی های زندگی روستا و زندگی عشایری میپردازیم .

مقدمه :این دو نوع سبک زندگی از متقدم ترین سبک زندگی ها محسوب میشود .تا هر کجا که از بشر نشانی وجود داشته ما رد پای زندگی عشایری و روستایی را میتوانیم شاهد باشیم ‌ خ۹. مسایل مختلفی در زندگی روستایی و عشایری وجود داشته که باعث میشد عشایر سبک زیست کوچ روی را انتخاب کند و روستایی ان در یک جا اسکان یابند که در ادامه به بررسی آن میپردازیم ..
🔺زندگی عشایری
این نوع زندگی از گذشته در پهنه های وسیعی از آسیای شرقی -مرکزی تا خاورمیانه وجود داشته و امروزه در قاره های دیگر هم شاهد زندگی عشایری هستیم.و در ایران هم با توجه به شرایط طبیعی شیوه های متفاوتی از الگوی زیست مبتنی بر دامداری وجود داشته.
در حال حاضر در ایران جمعیت کوچنده عشایر حدود ۷/۱. در صد جمعیت کشور است و تولید حدود ۲۰ درصد از نیاز های پروتئینی حیوانی کشور در دست عشایر است .از این لحاظ نقش قابل توجهی در اقتصاد لبنی و گوشی دارد .
عشایر در نواحی مختلف ایران وجود دارد که آن در زیر قید میوشد .
1-عشایرشمال-گیلکی و....
2-جنوب و جنوب غرب (بختیاری ،عرب ،لر ،ایل سرخی ،قلخانی ،قشقایی
3-شرق و جنوب شرق (ایل بلوچ
این عشایر یا توجه به تغییرات و موقعیت های طبیعی در نواحی ایران قرار گرفته اند و با توجه به آن تغییراتی در زمان کوچ و حرکت به خود می دهند .
_عشایر ایران به سه نوع تقسیم می شود،۱ کوچ نشین ،۲نیمه کوچ نشین ۳اسکان یافته
عشایر کوچ نشین در چادر ها زندگی میکنند ،برای پیدا کردن منطقه مناسب برای گله و گوسفند کوچ میکنند.
عشایر نیمه کوچ نشین در مناطق خاصی هستند...
اسکان یافته :مناطق دائمی پیدا کردند و همان جا به دام داری می پردازند
تاریخچه زندگی عشایری در ایران به حمله مغول بر میگردد ،روستایان زندگی به اصطلاح عشایری برگزیدند تا از گزند دشمن در امان باشند _
ایل قشقایی
این ایل عشایری در پهنه استان فارس پراکنده است و زبان این قوم ترکی می‌باشد ،،
سالیان طولانی زندگی عشایری داشتند و کوچ میکرردند ،،
عشایر همیشه در کوچ است و سختی های زیادی را در مسیر و زندگی تحمل میکند شاید حضور در طبیعت یک آرامشی از دید یک شعر نشین داشته باشد اما زندگی در آنجا سختی های فراوانی دارد ،در زمانی که دنیا در حال پیشرفت است و از ابزار های مدرن استفاده میکند شب در کوه حرکت کردن ها هر چند از آرامش بگویم پر از سختی و مشقت است .
_عشایر بهترین گزینه بوده است برای حکومت ها برای دفاع از کشور و قرار گرفتن در پهنه های که جای زندگی شهری خالی بوده ، به مثال مقاومت عشایر قشقایی در مقابل انگلیس ها ،
_لباس محلی رنگارنگ بانوان و همچنین کلاه ها و لباس محلی مردان نشان از یک اصالت ووقار دارد .و ابراز موسیقی که به گفته بهمن بیگی موسیقی ایل من از پستان نجیب طبیعت تغذیه میکند ،نوعی از ابزار ساز و ناقاره می باشد ،
_اموزش در سخت ترین شرایط بوده که مردی از به نام استاد محمد بهمن بیگی بلند میشود و زندگی خود را در راه راه اندازی مدارس عشایری ،تربیت معلم ،و پیشرفت فرزندان عشایری خرج میکند
کتاب های استاد بهمن بیگی:طلای شهامت ،اگر قره قاج نبود ،بخارای من ایل من.‌..
_ایل قشقایی مانند ایل های دیگر اکنون از شدت کوچ نشینی آن کاسته شده و به نوع اسکان یافته و نیمه کوچ تقلیل یافته ،اما همچنان بهار که می‌رسد گله های گوسفندان از شهر ها و روستا ها عبور میکنند .
🔺 روستا ها
همان گونه که گفتیم ،روستا ها از گذشته های دور وجود داشته ،روستا ها حالت اسکان یافته عشایر هستند یا از ابتدا در کنار رود ها و جاهای خوش آب هوا اسکان یافته اند ،و عموما شغل آنها کشاورزی و دامداری است ‌.
روستا ها هم همچنان مثل مدل زیست عشایری ابزار خوبی بوده اند برای حکومت ها که نواحی کوهستانی خالی از سکنه نباشند تا دشمن نتواند به راحتی به کشور نفوذ کند .
از انواع روستا ها میتوانیم به شکل پراکنده و منظم اشاره کرد
پراکنده :در بین خانه ها زمین های کشاورزی وجود دارد .
منظم:به شکل منظم در کنار هم ساخته شده اند ،
روستا ها نسبت به عشایر از زیست بهتر و رفاه بیشتری برخوردار هستند اما همچنان چشم بیشتر آنها برای رسیدن به زندگی شهری است ،
مخصوصا در برهه کنونی که فرزندانش برای آموزش شهر ها را دیده اندتهیه کننده:ایوب خرم