بی کلام


ساعت ۴ بعد از ظهر خورشید آخرین نفس هاش رو از لای ساختمون های بلند به پنجره مشبک اتاق میکوبه زور سرمایی که از لای پنجره عبور میکنه بیشتر از این آفتاب کم جونه آبی پرده آرامش رو تو اتاق پخش کرده همینطور که روی لبه تخت نشسته بودم رفتم عقب تر و دراز کشیدم آروم پاهام رو از روی زمین برداشتم و به زور لبه ی تخت بندشون کردم هندزفری خیلی وقت بود برام کاربردی نداشت رفتم تو پیاماش پر از موسیقی های بی کلام که توشون پر از کلامه درست مثل خودش حرفی نمی زد اما تاثیرش رو میذاشت...ساعت انتشار ۱۶:۱۰

https://myniloomusic2.ir/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-ritornare-%D8%A7%D8%B2-ludovico-einaudi-%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C/