خندیدن که عیب نیست

تو تاکسی جلو که می‌شینم کل مسیر رو به این فکر می‌کنم که اگه مسافر عقب سیم انداخت دور گردنم باید چیکار کنم?? ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

?????????????????

تو یه مهمونی به یه بچه گفتم: عمو جون چند سالته؟? گفت :هر چقدرم کوچیک باشم از لحاظ عقلی از تو بزرگترم!? تو حالا میخوای با این سوالت بگی من کوچیکتر از توام؟! درضمن عمو هم عمته! هیچی دیگه با خاک یکسان شدم تو روحتون با این بچه تربیت کردنتون????? کرونا بخورتتون??

?????????????????

+خانوم،بیا یه مستطیل بزرگ رو کمرم رسم کن. _باشه، رسم کردم + تقسیمش کن به چندتا مربع مساوی _خب..بعد +مربع هارو شماره گذاری کن _خب ..کردم +خب بذار تو آینه نگاه کنم‌‌.. مربع شماره ۸رو بخارون???? هفته هفتم قرنطینه??

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

خیلی دوس داشتم خوشگل میبودم که الان بگم: این زیبایی چیزی جز بدبختی برای من به ارمغان نیاورده? ولی متاسفانه هم زشتم، هم بدبخت، معنی ارمغانم نمیدونم چیه ???

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

راهنمایی که بودم هر سوالی از اجتماعی بلد نبودم مینوشتم هرج و مرج ... لامصب همیشه هم نمره ی کاملو از اون سوال میگرفتم??

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
داشتیم فیلم آدمخوارها رو نگاه می‌کردیم که من جیغ کشیدم!!! بابام گفت: نترس پسر گلم، اینا آدم خوارن... با تو کاری ندارن! ?? فکر کنم منو با حیوانات اشتباه گرفت ? شایدم منو واقعا حیوان میبینه؟??

?????????????????

‏یه جوری خوابم به هم ریخته، از خواب که بلند میشم باید نیم ساعت فکر کنم ببینم چه وعده غذایی رو باید بخورم ?? ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

خداحافظ?