دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی همدان 1401

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان در نظر دارد به استناد نامه شماره ۳۸۶۱/۲۰۹/د مورخه ۸ /۵/۱۴۰۱ مدیرکل محترم منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستند به نامه های شماره ۶۱۶۲ /۲۰۹/د مورخه ۲۰/۸/۱۳۹۹ و ۷۹۲۴/۲۰۹/د مورخه ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ معاونت محترم توسعه مدیریت و منا بع وزارت پیشگفت و در اجرای مجوزهای استخدامی شماره ۱۳۶۶۵۸ مورخه ۲۶/۳/۱۳۹۹ و ۳۸۱۲۴۹ مورخه ۳/۱۰/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور، تعداد ۵۲ نفر افراد واجدالشرایط را با اخذ امتحان کتبی و مصاحبه تخصصی در قالب استخدام پیمانی به شرح ذیل بکارگیری نماید.

دانلود دفترچه راهنمای استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان

مهلت ثبت نام: تا 6 مهر 1401
دریافت کارت آزمون: 23 مهر 1401
محل و زمان برگزاری آزمون در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

آمادگی برای آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی همدان

جهت آمادگی در آزمون استخدام جدید دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1401 توصیه میکنیم تا از بخش سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران عرضه اقدام به تهیه سوالات کرده و با تست زنی اصل سوالات استخدامی، آماده آزمون اصلی شوید.

با آرزوی موفقیت