سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۱۴۰۱

آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در سال 1401 در مهر ماه برگزار شد که سایت ایران عرضه قادر به جمع آوری برخی از سوالات این آزمون شده که به صورت رایگان این فایل را می توانید دانلود و مطالعه نمایید:

دانلود رایگان سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1401
مواد آزمون تامین اجتماعی در سال 1401

آزمون عمومی:
1- زبان و ادبیات فارسی
2- معارف اسلامی*
3- زبان انگلیسی _ عمومی
4- ریاضی و آمار مقدماتی
5- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
6- فنّاوری اطلاعات (مهارت های Word ،PowerPoint ،Excel و Internet)
7- شناخت تأمین اجتماعی
8- هوش و استعداد شغلی
* اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومی (که حیطه عمومی نامیده می شود)، این درس لحاظ نخواهد شد، ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سؤالات معارف اسلامی پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل عمومی، یک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و یک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور، محاسبه و نمره کل بالاتر ملاک قرار خواهد گرفت.
* آزمون عمومی نمره منفی دارد.

آزمون تخصصی سازمان تامین اجتماعی در سال 1401:
علاوه بر آزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در این دفترچه انجام خواهد شد. منابع آزمون تخصصی متناسب با عنوان شغلی مورد نظر مندرج در همین دفترچه صورت می پذیرد.
تذکر: کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه ای و دارای ضریب مربوطه می باشند.
ضمنا به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.