ویرگول
ورودثبت نام
ایران عرضه
ایران عرضه
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

نتایج آزمون پروانه کارآموزی وکالت دادگستری1401


نتایج آزمون پروانه کارآموزی وکالت در سال 1401 (مربوط به نوبت پذیرش سال 1400) اعلام شده که می توانید از لینک زیر مشاهده نمایید:

مشاهده نتایج آزمون کارآموزی وکالت


تعاريف کارآموزی وکالت دادگستری

ماده  ١) در اين شرح وظايف ، اصطلاحات در معاني زير استفاده شده است:

الف ) اتحاديه : اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران.

ب ) صندوق :‌صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري.

ج )‌ پروانه : پروانه كارآموزي وكالت دادگستري.

د ) كانون يا كانون متبوع : كانون وكلاي دادگستري صادركننده پروانه.

ه ) آزمون : آزمون ورودي داوطلبان كارآموزي وكالت.

و ) كارآموز : دارنده پروانه معتبر از كانون.

ز ) كميسيون : كميسيون كار آموزي كانون مربوط.

ح ) دوره يا كارآموزي : مدت زمان انجام تكاليف كارآموزي.

ط ) پروانه معتبر : پروانه اي كه با شرايط قانوني صادر و در موعد مقرر تمديد اعتبار شده و از درجه اعتبار ساقط نشده باشد.

ي ) محل اشتغال : شهري كه از سوي كانون براي اشتغال به وكالت تعيين مي شود.

ك ) محل كارآموزي : شهري كه از سوي كانون براي طي دوره ، تعيين مي شود.

ل ) وظايف يا تكاليف :‌كليه تكاليفي كه كارآموز بايد در طي دوره انجام دهد.

م ) پايان يا ختم دوره : اتمام انجام كليه تكاليف ، طبق شرح وظايف در مدت مقرر و اعلام كتبي به كميسيون.

ن ) مدارك : آنچه كه نشان دهنده انجام تكاليف است.

س ) اختبار : امتحان كتبي و شفاهي پايان دوره.

ماده ٢ ) كارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار مي گيرد، لذا بايد حق  بيمه مقرر را در مهلت معين بپردازد.

ماده ٣‌ ) ملاك تعيين محل اشتغال ، نمره اكتسابي داوطلب در آزمون ، صرفنظر از سهميه قبولي خواهد بود.

کارآموزی وکالتنتایج آزمونپروانه کارآموزیوکالت
ارائه خدمات آموزشی برای آزمون های استخدامی، سازمان فنی و حرفه ای و نظام مهندسی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید