چالش حسنا بانو😶

راستش من هیچ هنری ندارم ,ندارم,ندارم و ندارم

با اگرم داشته باشم,اینجا نمیتونم بزارم😪

حتی تو صحنه عصرجدیدم,نمیتونم به نمایش بزارم😲

راستش دوستان ویرگولی ای که بهم نزدیکن فقط میدونن من هیچ استعدادی جز خرج کردن زمان ندارم.😛

ولی یک عکس گرفتم,

به نظرتون خوبه😖؟؟
به نظرتون خوبه😖؟؟

لاوت الان مبخواین برین کامنت کنین که نه تو استعداد داری...هعی😞