وکیل معاضدتی و شرایط درخواست آن

در هر دعاوی شخص به یک مشاور و راهنما نیاز دارد. بنابراین وجود یک وکیل به عنوان نماینده شخص نیاز است. اما هر وکیلی برای قبول پرونده حق الوکاله ای دریافت خواهد کرد. برخی از افراد توانایی مالی گرفتن وکیل را ندارند. قانون برای اینکه حق این افراد پایمال نشود و طرفین از حقوق برابر برخوردار شوند. در امور کیفری با عنوان وکیل تسخیری و در امور مدنی وکیل معاضدتی برای شخص دارای شرایط معین میکند. در ادامه مطلب با بهترین وکیل حقوقی در اصفهان همراه باشید. تا اطلاعات بیشتری در باره وکیل معاضدتی و شرایط درخواست آن در اختیارتان قرار دهد.

وکیل معاضدتی چیست؟

در ابتدا معنی لغت معاضدت را باید بدانیم. معاضدت به معنای کمک کردن و یکدیگر را یاری کردن می باشد. وکیل معاضدتی را قانون برای کسانی که توانایی و قدرت پرداخت حق الوکاله را ندارند تعیین کرده است و افراد می توانند از کانون وکلا تقاضای وکیل معاضدتی کنند. بعد از بررسی و تحقیقات در صورتی که شرایط لازم احراز شد ، وکیل معاضدتی را به وی معرفی می کند. وکیل معاضدتی حق رد پرونده را ندارند.

شرایط درخواست وکیل معاضدتی

اولین و مهم ترین مورد این است که فرد درخواست دهنده توانایی مالی پرداخت حق الوکاله را نداشته باشد.مورد بعدی فرد متقاضی وکیل معاضدتی باید شخصا ذینفع یا دارای سمت در دعوای مطرح شده را داشته باشد. همچنین دعوای باید در امور حقوقی باشد . و نیز هم خواهان و هم خوانده می توانند درخواست وکیل معاضدتی را ارائه کنند.

حق الوکاله وکیل های معاضدتی

در صورتی صورتی كه پرونده به نفع موكل شود . در واقع یعنی وکیل برنده پرونده شود. بهترین وکیل در اصفهان بیان میکند که دادگاه فرد محكوم را به پرداخت حق الوكاله وكیل معاضدتی نیز محكوم می كند. كه حق الوكاله 5 درصد از حكم صادره است. یعنی اگر فردی به پرداخت 50 میلیون تومان محكوم شود. حق وكیل دو میلیون و پانصد هزارتومان خواهد شد كه باید بپردازد. از این حق الوكاله یعنی دو میلیون و پانصد هزارتومان دریافتی 20 درصد آن سهم كانون وكلا است. اگر پرونده به ضرر موکل تمام میشود. حق الوکاله به وکیل پرداخت نمیشود.