چگونگی حذف نام همسر از شناسنامه

معمولا افرادی که از همسر خود به هر دلیلی مثل فوت یا طلاق جدا میشوند. به فکر حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه هستند. در ادامه مطلب بهترین وکیل در اصفهان چگونگی حذف نام همسر از شناسنامه را برایتان بازگو خواهد کرد.

شرایط حذف نام همسر از شناسنامه مرد

برای حذف نام زن از شناسنامه مرد تنها راهی که وجود دارد ازدواج مجدد مرد است. این قانون رو قانگذار به جهت اینکه همسر دوم از ادواج قبلی مرد باخبر شود قرار داده است. مرد بعد از ازدواج وقتی که نام همسر جدید در شناسنامه ثبت شد. میتواند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و یا ثبت احوال درخواست خود را در جهت جذف نام همسر سابق از شناسنامه خود را ارائه کند.

شرایط حذف نام همسر از شناسنامه زن

برای حذف نام مرد از شناسانامه زن دو شرط وجود دارد. اول اینکه برای حذف کردن اسم مرد از شناسنامه زن، باکره بودن زن شرط است. زن با داشتن مجوز از پزشکی قانونی در ثبت احوال و یا دفاتر پیشخوان میتواند درخواست حذف نام همسر از شناسنامه خود را بدهد. در صورتی که باکره نباشد و یا همسر اون فوت کند زمانی میتواند نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کند که ازدواج مجدد کرده و نام همسر دوم در شناسنامه او ثبت شده باشد.

اگر مرد و زنی فرزند داشته باشند چه میشود؟

وکیل در اصفهان بیان میکند که اگر مرد و زن فرزند داشته باشند. در صورت ازدواج مجدد میتوانند اسم همسر سابق خود را حذف کنند. اما اسم فرزند در شناسنامه باقی خواهد ماند. همچنین در شناسنامه فرزند اسم پدر و مادر پا بر جا خواهد ماند.

مدارک مورد نیاز برای حذف نام همسر

در صورتی که شرایط درخواست را داشتید میتوانید درخواست خود را در دفاتر پیشخوان یا ثبت احوال ثبت کنید. اگر مدارک کامل باشد دو تا سه هفته بعد دادگاه حک را ارائه خواهد کرد. درمرحله بعد شما میتوانید حکم دادگاه را به ثبت احوال برای صدور شناسنامه المثنی ارائه دهید. بهترین وکیل حقوقی در اصفهان مدارک مورد نیاز را به صورت زیر شرح داده است:

  • دو قطعه عکس
  • رونوشت یا اصل طلاق
  • اصل کارت ملی و اصل شناسنامه
  • در صورت دوشیزه بودن گواهی پزشکی قانونی
  • گواهی فوت همسر