ویرگول
ورودثبت نام
saralotfi
saralotfi
خواندن ۲ دقیقه·۲۲ روز پیش

تابع در برنامه نویسی چیست؟

توابع را برای خلاصه کردن و کوتاه کردن تابع اصلی و جلوگیری از گیج شدن کسی که برنامه رو میخواند و برای انجام ندادن اضافه کاری چون قسمت هایی از کد ممکن است چندبار تکرار شود.استفاده از تابع: برای نوشت یک تابع با استفاده از def و بعد از def اسم تابع رو میزاریم (هر اسمی که خودمون دوسداریم به تابع بدیم)و سپس روبروی ان یک پرانتز باز و بسته() قرار میدهیم و میتوانیم ارگومان هایمان را داخل پرانتز قرار دهیم و دو نقطه (:) بعد پرانتر میزاریم آرگومان های اجباری(positional arguments) به آرگومان هایی گفته میشود که در زمان فراخوانی تابع، به همان ترتیبی که مشخص شده اند باید ارسال شوند. در این حالت، تعداد آرگومان هایی که به فراخوانی تابع ارسال شده اند باید با آرگومان های مشخص شده در تابع برابر باشند. و در خط بعد به تعدای که همیشه از spaceاستفاده میکنیم و بعد دستورات خود را وارد میکنیم.

در دستورات بعد هر دستور از return بجای print استفاده میکنیم چون اگه از printاستفاده کنیم بدون صدا کردن تابع اون رو چاپ میکند وreturn دستور تابع را متوقف میکند .

وقتی بدنه یا دستور خالی است از passاستفاده میکنیم برای اینکه ایراد نگیره از ما.

زمانی که تعداد ارگومان ها را نداریم اینگونه استفاده میکنیم:

def myfunc(*score):
print(str(score[1])

myfunc(14,15,16)

برای استفاده کردن تابع در تابع اصلی ایم تابع را صدا میزنیم

func()

برای استفاده از توابع کتابخانه ها از import استفاده میکنیم.

مثال توابع با استفاده از ماشین حساب:

import math

def mycalculater(a, b, c):

if b=="+":

return a+c

elif b=="-":

return a-c

elif b=="*":

return a*c

elif b=="/":

return a/c

elif b=="**":

return a**c

elif b=="%":

return a%c

elif b=="cos":

return math.cos(a)

elif b=="sin":

return math.sin(a)

elif b=="radical":

return a**0.5

else:

return "this is false"

while True:

a=float(input("adad:"))

b=str(input("alamat:"))

c=int(input("adad2:"))

javab=(mycalculater(a,b,c))

print("javab=",javab)

choice = input("Do you want to continue? (yes/no): ")

if choice != "yes":

break


در اینجا ابتدا تابع ریاضی رو صدا کردیم که بتوانیم در sin و cosها از ان استفاده کنیم . به همین سادگی ما با استفاده از توابع یک ماشین حساب ساختیم.


تابعپایتونآموزش پایتونتوابع پایتون
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید