"13 آزمون معروف شخصیتی جهت شناخت بهتر خود و دیگران"

آزمون های روانشناسی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل رفتار و شخصیت افراد هستند. برای اینکه این آزمون ها به درستی تعیین کننده رفتار و شخصیت فرد باشند، باید به طور صحیح اجرا شوند. برخی از این آزمون ها بسیار مشهور هستند و برخی دیگر نیز نسبتاً کمتر شناخته شده اند. در این مقاله، 50 آزمون روانشناسی برتر را به شما معرفی می کنیم که شما می توانید با انجام آنها به شناخت بهتر از خود و دیگران دست پیدا کنید.
 1. آزمون شخصیت Myers-Briggs: این آزمون به منظور تعیین ویژگی های شخصیتی فرد مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمون، فرد باید به سؤالاتی که به شخصیت و ویژگی های فردی مربوط هستند، پاسخ دهد.
 2. آزمون شخصیت MMPI: این آزمون به منظور تشخیص اختلالات روانی و شخصیتی استفاده می شود. در این آزمون، فرد باید به سؤالاتی که در مورد شخصیت و رفتار او می باشد، پاسخ دهد.
 3. آزمون روانشناسی Rorschach: این آزمون به منظور تشخیص اختلالات روانی و شخصیتی استفاده می شود. در این آزمون، فرد باید به تصاویری که به او نشان داده می شود، پاسخ دهد.
 4. آزمون روانشناسی TAT: این آزمون به منظور تعیین ویژگی های شخصیتی فرد مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمون، فرد باید به تصاویری که به او نشان داده می شود، پاسخ دهد.
 5. آزمون شخصیت DISC: این آزمون به منظور تعیین ویژگی های شخصیتی فرد مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمون، فرد باید به سؤالاتی که به شخصیت و ویژگی های فردی مربوط هستند، پاسخ دهد.
 6. آزمون شخصیت Enneagram: این آزمون به منظور تعیین ویژگی های شخصیتی فرد مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمون، فرد باید به سؤالاتی که به شخصیت و ویژگی های فردی مربوط هستند، پاسخ دهد.
 7. آزمون شخصیت Big Five: این آزمون به منظور تعیین ویژگی های شخصیتی فرد مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمون، فرد باید به سؤالاتی که به شخصیت و ویژگی های فردی مربوط هستند، پاسخ دهد.
 8. آزمون IQ Wechsler: این آزمون به منظور اندازه گیری هوش فرد مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمون، فرد باید به سؤالاتی که مربوط به انواع هوش ها می باشد، پاسخ دهد.
 9. آزمون روانشناسی Stanford-Binet: این آزمون به منظور اندازه گیری هوش فرد مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمون، فرد باید به سؤالاتی که مربوط به انواع هوش ها می باشد، پاسخ دهد.
 10. آزمون شخصیت MBTI: این آزمون برای تحلیل شخصیت فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آزمون، فرد به سؤالاتی در مورد رفتار، رویه و تفکرات خود پاسخ می‌دهد و با توجه به پاسخ‌هایش، یکی از 16 نوع شخصیتی که در MBTI تعریف شده‌اند، به وی نسبت داده می‌شود.
 11. آزمون شخصیت NEO: این آزمون برای تحلیل شخصیت فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آزمون، شخصیت فرد با توجه به سه ویژگی اصلی شامل اعتماد به نفس، دقت و دوست‌داشتن مجازی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 12. آزمون شخصیت 16PF: این آزمون برای تحلیل شخصیت فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آزمون، شخصیت فرد بر اساس 16 ویژگی مختلف، شامل بازتابگری، احساسات، شدت، شادی، توانایی های اجتماعی، توانایی های شخصی و... مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 13. آزمون شخصیت Enneagram: این آزمون برای تحلیل شخصیت فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آزمون، شخصیت فرد بر اساس 9 نوع شخصیتی که در Enneagram تعریف شده‌اند، شناسایی می‌شود. هر نوع شخصیتی در Enneagram به یک عدد مشخص از 1 تا 9 نسبت داده می‌شود.
مقاله ای که در اینجا به آن پرداخته شده است، معرفی 11 آزمون مختلف شخصیتی است که برای شناخت بهتر خود و دیگران استفاده می شود. در این فهرست آزمون‌ها، شامل MBTI، Big Five، Enneagram و غیره می باشد. برخی از این آزمون ها برای تحلیل روان شناختی، رفتار و حتی عملکرد شغلی فرد استفاده می شوند. بنابراین، اگر به دنبال افزایش شناخت درباره خود و دیگران هستید، این آزمون های شخصیتی می توانند به شما کمک کنند.