تکنیک های مهم موسیقایی


در دنیای موسیقی، صدای یک نُت به تنهایی شاید نتواند جذابیت زیادی برای مخاطب داشته باشد، بلکه شاخ و برگ دادن به صدای نُت ها است که باعث ایجاد یک نوای دلنشین میشود. این شاخ و برگ ها در واقع تکنیک هایی هستند که توسط موزیسین ها روی نُت ها پیاده میشوند. در این مقاله با سه تکنیک مهم و رایج در موسیقی صحبت خواهیم کرد و آنها را به طور کامل فرا خواهیم گرفت؛

خط اتحاد و اتصال

زمانی که بخواهیم دو نُت را باهم تلفیق کنیم و آنها را به هم متصل کنیم، از خطوط اتحاد و اتصال استفاده میکنیم. در صورتی که دو نُت موردنظر همنام باشند از ” خط اتحاد ” و زمانی که دو نُت موردنظر غیرهمنام باشند از ” خط اتصال ” کمک میگیریم. این خطوط با کمک یک کمان در زیر و یا بالای دو نُت نمایش داده میشوند که یک سَر کمان روی نُت اول و سر دیگر کمان روی نُت دوم قرار میگیرد.

حال ممکن است سوال پیش بیاید که هنگام اضافه شدن این خطوط، نُت ها چگونه اجرا میشوند؟ زمانی که خط اتحاد روی دو نُت قرار بگیرد، کافیست دیرَند ( امتداد زمانی ) نُت اول را دوبرابر کرده و آن را اجرا کنیم.

برای اجرای خط اتصال، در ابتدا نُت اول را اجرا کرده و نُت دوم را به انتهای نُت اول میچسبانیم؛ در سازهای آرشه ای مانند ویولن و کمانچه، این چسباندن را با کشیدن آرشه انجام میدهند و در سازهای مضرابی مانند تار و سه تار، نُت اول را ریز زده و نُت دوم را با یک تک مضراب به نُت اول میچسبانیم.

نکته ی مهمی که باید در نظر داشت، این است که در خط اتحاد، دو نُت موردنظر باید همنام و همصدا باشند؛ یعنی برای مثال نمیتوان نُت می و نُت میِ اکتاو بعدی را با خط اتحاد به هم وصل کرد، در اینجا نیاز به خط اتصال وجود دارد.

سنکوپ

همانطور که میدانید هر میزان داری ضرب قوی و ضرب ضعیف میباشد. در میزان های دوتایی نُت اول ضرب قوی و نُت دوم ضرب ضعیف است. در میزان های سه تایی نُت اول، دوم و سوم به ترتیب ضرب قوی، ضرب ضعیف و ضرب نیمه قوی و همینطور در میزان های چهارتایی نیز نُت اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب ضرب قوی، ضرب ضعیف، ضرب نیمه قوی و ضرب ضعیف میباشند.

هنگامی که ضرب ضعیف یک میزان و ضرب قوی میزان بعدی به کمک خط اتحاد به هم وصل شوند، تغییراتی در نوع اجرای این دو نُت ایجاد میشود و این تغییرات بدین شکل است که جای ضرب قوی و ضعیف عوض میشود؛ یعنی نُت اول قوی و نُت دوم ضعیف شنیده میشود. به این جابه جایی ضرب ها به کمک خط اتحاد، ” سنکوپ ” میگوییم.