نمونه سوالات آیین نامه ۱۴۰۰ رانندگی با جواب رایگان اصلی 1400


همانطوری که می دانید تمام سوالات ایین نامه رانندگی از کتاب ایین نامه راهنمایی و رانندگی گرفته شده است. سرجلسه امتحان ایین نامه رانندگی 20 دقیقه وقت دارید به 30 سوالی که به شما می دهند پاسخ بدهید و سوال ازمون شما با سوال بغل دستی فرق می کند ( هر کدام از ازمونها به صورت تصادفی به شما خواهند داد )

به همین دلیل شما اگر می خواهید قبول شوید باید تمام سوالات ایین نامه را خوب بخوانید

در ازمون ایین نامه نمره منفی وجود ندارد اما شما برای قبولی در ایین نامه رانندگی باید از بین این 30 سوالی به 26 سوال چواب درست بدهید.

همچنین ببینید: سوالات آيين نامه رانندگي چگونه است؟

در اینجا برای اشنایی بیشتر بخشی از سوالات را که به شکل عکس هستند قرار می دهیم امیدوارم که با مشاهده این سوالات و خواندن انها با این سوالات اشنا شوید

عکس اصل سوالات ایین نامه رانندگی
عکس اصل سوالات ایین نامه رانندگی

این سوالات ایین نامه چون به صورت رایگان گذاشته شده است بی تفاوت نباشید شاید سرجلسه امتحان از همین سوالات به شما بدهند

گرفته شده از 600 سوال ایین نامه رانندگی رایگان همراه با جواب
سوالات ایین نامه سایت درایوینگ
سوالات ایین نامه سایت درایوینگ

باتشکر منبع عکس از سایت درایوینگ