بیمار خاموش

کتاب بیمار خاموش در مورد زنی هنرمند و متاهل به نام آلیسیا است.
در یک شب ماموران آلیسیا را در حالی پیدا می کنند که چند گلوله به سر همسرش شلیک کرده است و خود رگ دو دستش را با چاقو زده بود و در خون غرق بود، در کنار او یک اسلحه به چشم می خورد... آلیسیا در طی بازجویی سخنی بر زبان نیاورد و خاموش ماند از این رو با توجه به شواهد او یک قاتل شمرده شد اما پس از معاینه پزشک و ... مشخص شد او بیمار است به همین دلیل او را به بیمارستان می فرستند. در ادامه کتاب، شاهد تلاش های روان درمانگری به نام تئو برای به حرف در آوردن آلیسیا هستیم و پی بردن به وقایع پنهان مانده این اتفاق است. کتاب توسط همین روان درمانگر بیان می شود و علاوه بر نوشته های تئو، دفتر خاطرات آلیسیا هم قرار می گیرد. نویسنده تلاش کرده تا به موضوع مهم و اما کمرنگ شده ای بپردازد، ما در این کتاب شاهد نقش مهم خانواده در بزرگسالی و آینده فرزندان هستیم و تاثیراتی که خانواده می تواند در دوران کودکی بر روی فرزندان بگذارد.
اگر نظرات مختلفی را در مورد این کتاب بخوانید در نهایت متوجه شباهتی میان آنها می شوید، همه می گویند کتاب پایان عجیب و شوکه کننده ای دارد و واقعا همین طور است! راستش هنوز تو شوکی هستم که نویسنده عزیز در ۴۰ صفحه آخر کتاب به همه ما خوانندگان وارد کرد :/ ( طوری بود که احساس کردم از اول کتاب تا به حال سرکار بودم )
اما با وجود پایان عجیب، کتاب دلنشینی بود و از ذهن نویسنده خوشم اومد که اینگونه این موضوع مهم را برای ما شفاف سازی کرده بود.

• کاش هرگز عاشق نشوم، کاش هرگز اعتماد نکنم، کاش هرگز دیوانه وارد کسی رو دوست نداشته باشم، کاش عشق چشمانم را گور نکند، کاش در اوج اعتماد خیانت نبینم. شاید عده زیادی در کودکی آن طور که باید و شاید بهشان عشق و محبت داده نشده است و همین باعث می شود در آینده برای دوست داشته شدن زود اعتماد کنند و می دانید آخر چه می شود؟ اعتماد بیش از حد و عشق دیوانه وار به کسی، اگر از آن فرد خیانت ببینید بی شک یا خود را می کشید یا او را

کاش هرگز آنقدر بی کس نشویم که تنها پناهمان یک نفر باشد
کاش هرگز آنقدر بی کس نشویم که تنها پناهمان یک نفر باشد


در مورد ترجمه: من ترجمه نشر سنگ را خواندم، اما شک داشتم به دلیل اینکه یک سری از خوانندگان گفته بودند اصلا از ترجمه راضی نبودند، اما با این وجود من از ترجمه راضی بودم.
احساس می کنم خیانت بزرگی به شما کرده ام اگر بیشتر در مورد کتاب توضیح بدهم، در آخر توصیه می کنم حتما کتاب « بیمار خاموش » را بخوانید! مطمئنم از خواندنش پشیمون نمیشید.