ویرگول
ورودثبت نام
محدثه دل زنده
محدثه دل زنده
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

اپیدمیولوژی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی

کتاب اپیدمیولوژی برای پرستار یک کتاب مناسب در زمینه ارائه کاربردهای اپیدمیولوژی است. سرفصل های این کتاب براساس منابع وزارت بهداشت و دروس رشته اپیدمیولوژی بوده که به بررسی روش‌های اپیدمیولوژیکی مشکلات، سلامت، بیماری و اصول اپیدمیولوژی با تأکید بر دیدگاه پرستاری می پردازد.

همان طور که می دانید، اپیدمیولوژی علم پایه در زمینه پیشگیری از بیماری هاست و نقش مهمی در زندگی همه افراد دارد. به همین دلیل لازم است که دانشجویان رشته پرستاری با کاربردهای اپیدمیولوژی آشنا باشند. این کتاب شامل هفده فصل است که در دسته کتاب های کاربردی پرستاری قرار می گیرد. کتاب اپیدمیولوژی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی می تواند در کنار کاربرد درسنامه، به عنوان جزوه اپیدمیولوژی پرستاری نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

فهرست کتاب اپیدمیولوژی برای پرستاران دکتر میمنت حسینی

 • مفاهیم اپیدمیولوژی
 • مطالعات جمعیت در معرض خطر
 • راه های انتقال
 • علاقه ها نسبت به داده های جمعیت محور
 • فرآیند اپیدمیولوژیکی و بررسی
 • تشخیص سریع چه فواید همراه با چه هزینه ای؟
 • تحقیقات اپیدمیولوژیک
 • منابع اطلاعات بهداشتی
 • بیماری های قابل پیشگیری با واکسن
 • برنامه گسترش ایمن سازی در کشور جمهوری اسلامی ایران
 • پایش و ارزشیابی برنامه گسترش ایمن سازی
 • اپیدمیولوژی و کنترل و پیشگیری از بیماری های منتشره از دستگاه تنفس
 • اپیدمیولوژی و کنترل و پیشگیری از بیماری های منتشره از راه دستگاه گوارش
 • اپیدمیولوژی و کنترل و پیشگیری از بیماری های هپاتیت ویروسی A، B، C، D، E
 • اپیدمیولوژی و کنترل و پیشگیری از بیماری های دارای ناقل و مخزن
 • اپیدمیولوژی و کنترل و پیشگیری از بیماری های مزمن قابل انتقال (سل، جذام)
 • اپیدمیولوژی و کنترل و پیشگیری از بیماری های مزمن قابل انتقال (ایدز، سیفیلیس، سوزاک)
اپیدمیولوژی پرستاروزارت بهداشترشته‌های علوم پزشکیپرستار رشته‌های علومپیشگیری بیماری‌های
دانشجوی روانشناسی، علاقه‌مند به سئو و دیجیتال مارکتینگ
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید