نقد و بررسی کتاب اصول و فنون پرستاری روزبهان

اصول و فنون پرستاری روزبهان یک کتاب کامل در زمینه اصو و تئوری و مهارت‌های پایه رشته پرستاری است. این کتاب بر اساس آخرین سرفصل‌های شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی نگارش شده است. یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب این است که برای نگارش آن نیازمندی‌های نوین پرستاری در نظر گرفته شده است. همچنین برای نگارش این کتاب از جدیدترین منابع علمی استفاده شده است.

همچنین در کتاب از تصاویر و نمودارها هدفدار برای درک بهتر مطالب استفاده شده است. این کتاب پس از نوت برداری از ده‌ها متن لاتین و فارسی به رشته نگارش در آمده است. چراکه همواره کمبود یک منبع جامع و مطابق با عناوین وزارت بهداشت برای تدریس واحد اصول و فنون پرستاری توسط اساتید حس می‌شد.

انسان و نیازهای اساسی آن، مفهوم سلامت و بیماری، استرس و انطباق، آشنایی با تاریخچه پرستاری، تعریف حرفه پرستاری، فرآیند پرستاری، کنترل عفونت، اکسیژن رسانی، مراقبت از زخم، تجویز داروی و محاسبات دارویی و … از مفاهیمی است که در این کتاب به آن‌ها پراخته شده است.

سرفصل های اصول و فنون پرستاری

 • فصل اول: انسان و نیازهای اساسی
 • فصل دوم: مفهوم سلامت و بیماری
 • فصل سوم: استرس و انطباق
 • فصل چهارم: آشنایی با تاریخچه پرستاری، تعریف حرفه ی پرستاری
 • فصل پنجم: فرایند پرستاری
 • فصل ششم: کنترل عفونت
 • فصل هفتم: تامین امنیت مددجویان
 • فصل هشتم: مفهوم تغذیه در مددجویان
 • فصل نهم: تعادل آب و الکترولیت ها
 • فصل دهم: نیازهای دفعی
 • فصل یازدهم: اکسیژن رسانی
 • فصل دوازدهم: خواب و استراحت
 • فصل سیزدهم: آسایش و تسکین درد
 • فصل چهاردهم: بهداشت و مراقبت از خود
 • فصل پانزدهم: علایم حیاتی
 • فصل شانزدهم: حرکت و بی حرکتی
 • فصل هفدهم: مراقبت از زخم
 • فصل هجدهم: تجویز دارو و محاسبات دارویی
 • فصل نوزدهم: مراقبت های قبل، حین و بعد از جراحی
 • فصل بیستم: پذیرش، انتقال و ترخیص
 • فصل بیست و یکم: گزارش نویسی
 • فصل بیست و دوم: آموزش به بیمار
 • فصل بیست و سوم: اخلاق و مقررات پرستاری
 • فصل بیست و چهارم: اصول ارتباط و مصاحبه با بیمار