نقد و بررسی کتاب روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر دلاور یکی از منابع ارشد روانشناسی وزارت بهداشت است. این کتاب به موضوع روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی می‌پردازد و به جرأت می‌توان آن را تنها درسنامه‌ای دانست که این موضوع را دربرمی‌گیرد.

علم و روش‌های علمی، تحقیق و مفاهیم اساسی آن، انتخاب مسئله و بیان فرضیه، مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق، جامعه و نمونه، تحقیق زمینه یابی، تحقیق آزمایشی، آزمایش میدانی و … از مطالبی هستند که در این کتاب به آن‌ها پرداخته می‌شود.

همانطورکه گفتیم این کتاب هر سال از سوی وزارت بهداشت به‌عنوان منبع آزمون کارشناسی ارشد برای درس آمار و روش تحقیق اعلام می‌شود. اما همانطورکه می‌دانید مطالعه درسنامه بدون تست زنی امری بی‌فایده است.

چراکه برای کسب رتبه مناسب در آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی باید تست زنی خود را قوی کنید. برای این کار می‌توانید از کتاب جعبه سیاه آمار و روش تحقیق استفاده کنید. این کتاب شامل تست‌های سال‌های گذشته درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامه تشریحی است.