نقد و بررسی کتاب روش تحقیق پرستاری برنز و گرو

روش تحقیق پرستاری برنز و گرو یکی از کتب معتبر پژوهش پرستاری است. این کتاب دارای نگاهی جامع به اصول و روش پژوهش پرستاری است.  همچنین شامل ترکیب و کاربرد مبانی پژوهش برای دانشجویان و اساتید این رشته است. روش‌های معمول از اصولی هستند که این کتاب آن‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

اما در نگارش آن از روش‌های جدید نیز غافل نشده است. این روش‌ها شامل ترکیب شواهد کمی، کیفی و پژوهش پیامدی و مداخله‌ای هستند. رویکرد مبتنی بر شواهد نیز در این کتاب آورده شده و بطور ویژه به آن پرداخته شده است.

هدف از ترجمه این کتاب برداشتن گامی مثبت در جهت کمک به توسعه علم و پژوهش پرستاری است. این امر درنهایت سبب می‌شود تا سطح شیوه مراقبتی از بیماران بالاتر رود. این کتاب توسط دکت ناهید دهقان نیری ترجمه شده است به همین علت به کتاب روش تحقیق پرستاری ناهید دهقان نیری نیز مشهور است.

در این کتاب در ابتدا مقدمه‌ای بر پژوهش پرستاری آورده شده است. در بخش دوم این کتاب فرآیند پژوهش بطور کامل و با جزئیات گفته شده است. بخش سوم این کتاب مراقبت سلامت مبتنی بر شواهد را جمع بندی می‌کند و در پی آن، داده‌ها و پیامدها ارزیابی می‌شوند تا پژوهش به مرحله انتشار برسد.

مرحله نهایی نیز پیشنهاد طرح پژوهش و جستجوی یودجه برای آن است. این کتاب یکی از مفید‌ترین کتاب‌ها برای پژوهشگران حوزه پرستاری و دانشجویان دوره مدیریت پرستاری است.