مهدی

عکس مهدی توسلی
عکس مهدی توسلی

مهدی توسلی پسر اردبیلی متولد استان اردبیل ،شهر اردبیل .

مهدی توسلی پسر اردبیلی که دوست دارد در آینده عضو دانشگاه افسری شود .

تنها عکس رسمی مهدی توسلی

فراموش نکن توی سختی ها چه کسی پیشِت بود .