فلاسک طرح خرگوش ظرفیت 350 میلی لیتر

فلاسک طرح خرگوش به ظرفی که برای نگهداری مایعات به طوری که حرارت مایع درون آن هیچگونه تغیری نکند و به اصطلاح آن مایع در ایزوله حرارتی قرار بگیرد فلاسک گفته میشود .متداول ترین فلاسک هایی که ما روزمره از آن استفاده میکنیم فلاسک چای و فلاسک آب هستند . این که برخی به اشتباه فلاسک را فلاکس تلفظ میکنند و نمیدانند که فلاسک یا فلاکس کدام یک صحیح اند به دلیل وجود ماده ای شیمیایی به معنای فلاکس است که در لحیم کاری کاربرد دارد .https://t-kala24.ir/product/%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ae%d8%b1%da%af%d9%88%d8%b4-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-350-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1/