دن آرام

این کتاب درباره زندگی قزاق ها در زمان جنگ جهانی اول می باشد که در انتها به علت خسارات جانی و مالی وسیع در قشر پایین جامعه منتهی به انقلاب و پیروزی آن در سال 1917 شد.قهرمان داستان گریگوری فردی شجاع و جسور و کار کشته که در زمان جنگ چندین مدال شجاعت دریافت کرده بود، پس از مشاهده خشونت و بی رحمی جنگ و کاری که این پدیده اجباری و ناعادلانه با روح و روان هم سنگرهاش کرد، به سمت افرادی که مخالف جنگ بودن کشیده شد(که این افراد در آن زمان دوره دیده های کمونیسم بودن و با اشاعه این فکر که جنگ چرا فقط برای قشر ضعیف است و فرماندهان بزرگ و متمولین در صفوف مقدم نیستند، و شکایت از اینکه جنگ باعث از بین رفتن مردان که نان آور خانه می باشند، می شود و این امر باعث افزایش تدریجی قحطی و خشکسالی است، توانستند مردم زیادی را در برابر حکومت تزاری شوروی با خود همراه کنند) . پس از سقوط تزار حکومت دست انقلابیون سفید افتاد که موافق ادامه جنگ بودن، اما سرخ ها که همون کمونیست ها بودن با کشورهای متفق صلح کردن، بعد از اعلام اتمام جنگ دولت نظریه تقسیم اراضی و محصولات کشاورزی را به طور برابر اعلام کرد، که این مطلب برای قزاق ها که هم کشاورزان موفق و هم جنگاورهای خوبی بودن، گران تمام شده و باعث تشکیل گروه های مخالف دولت جدید و جنگ های داخلی شد. گریگوری که پس از پیوستن به مخالفان جنگ، شاهد قساوت و سبعیت آنها در برابر مردان اسیر و بی دفاع انقلاب سفید بود و تصمیم گرفته بود دیگر به دولت جدید ملحق نشود، پس از رویت دست درازی ها و تجاوزهای سربازهای سرخ به زنان قزاق و تحقیر مردمان اش، در اتحاد گروه های قزاق علیه دولت شرکت کرده و به علت تجربه و رشادت هایش بعدا یکی از بهترین و موفق ترین فرماندهان مخالفین قزاق شد. دولت جدید در مناطق مختلف با گروه های مختلف، گروه های بازمانده از انقلاب سفید، اوکراینی ها، لهستانی ها و قزاق ها، وارد جنگ شد، که به قول کتاب بعد از اتمام جنگ با کشورهای دیگر و کشتن سربازان دیگر، در این برهه برادر کشی در سطح وسیع شروع شد، که این جنگ داخلی خود باعث از بین رفتن جان تعداد زیادی بچه و پیر و جوان و از بین رفتن و سوخته شدن شهرها و روستاها شد.در این برهه با توجه به درگیری دولت نوپا در جبهه های مختلف جنگ داخلی، این دولت که تجربه فنی جنگ و مملکت داری نداشت از افسر ها و درجه دار های زمان تزار با تهدید جان و سیانت خانواده و اموال برای مدیریت و پیشبرد جنگ کمک گرفت. در خلال جنگ بین قزاق ها و دولت جدید، گریگوری شاهد انحراف هدف قزاق ها از مبارزه برای حیثیت و آزادی شد. سال های متوالی جنگ و دور بودن از خانواده، قزاق ها را آدم های نامتعادل و بی‌رحم کرده بود. در انتهای جنگ گریگوری فهمید به این گروه مبارز هم تعلق ندارد و کارهای آنها هم مثل دولت جدید در راستای بهتر شدن وضع مردم و در راستای انسانیت نیست. بدین صورت تصمیم گرفت دوباره به دولت کمک کند. اما از آنجا که وی یکی از موفق ترین فرماندهان مخالفین قزاق بود، ابتدا آنها از مهارت وی برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده و بعد سعی در کشتن او کردند.گریگوری برای مدتی در جنگل مخفی شد اما به علت عدم تحمل آن محیط بدون توجه به تبعات برگشتن به منزل خودش برگشت و در آنجا متوجه شد که از تمام خانواده فقط پسرش برایش مانده است. و این تنها چیزی در زندگی است که می‌تواند به او امید دهد البته این کتاب همه اش درباره جنگ نیست داستان خانواده ها ، عشق ها، احساسات بچه ها و زن ها در نبود همسر ها، زنانی که به جای مردان کار کرده تا خانواده از گرسنگی نمیرن، زنانی که به طرز وحشیانه مورد تعرض قرار میگیرن، شیوع بیماری تیفوس یا تب راجعه و تمام بدبختی ها و ناامنی ها که هدیه جنگ به مردم بی بضاعت و سطح پایین جامعه است. «دن آرام؛ جلد اول» را از طاقچه دریافت کنید.

https://taaghche.com/book/119124