ویرگول
ورودثبت نام
علیرضا احمدی قره زاغ
علیرضا احمدی قره زاغ
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

اخطار به مجلس انقلابی درباره پدیده شوم گلوبالیسم(جهانی سازی ) تعطیلی روز شنبه


شنبه روز تعطیلی یهودیان است آنها معتقدند روز شنبه آخرین روز خلقت است که خداوند خسته شده و مشغول استراحت است . در قرآن شنبه، یوم السبت ، نماد نافرمانی یهود و عذاب آنهاست. تعطیلی شنبه، در جهان اسلام و نظام اسلامی به معنای زیر پا گذاشتن هویت امت اسلام است. فارغ از این که در اسلام حتی روز جمعه را هم کامل تعطیل نکرده و طبق آیات سوره مبارکه جمعه ، فانتشروا فی الارض را فرهنگ دین معرفی نموده است ، بر فرض تعطیلی یک روز ، آن روز نباید شنبه باشد چرا که جهانی سازی به بهانه مسائل اقتصادی و مشترک کردن امور بانکی، در صدد به سلطه بردن هویت اسلامی زیر سلطه فرهنگ یهود است . اگر بنا باشد امر اقتصادی بهانه جهانی سازی باشد، آنها باید روز جمعه را هماهنگ با جهان اسلام تعطیل کنند نه اینکه اکثریت جهان اسلام تابع اقلیت یهودی باشند. تلاش و تکاپو مجلس انقلابی نباید پدیده گلوبالیسم را تقویت کند. اگر در صدد افزایش تعطیلی هستید ،پنجشنبه ها را تعطیل کنید که با توجه به اهمیت اعمال این روز مانند زیارت اهل قبور، شب زیارتی و ... دارای وجاهت دینی بیشتر است .

تعطیلی شنبهجهانی سازیانقلابی پدیده گلوبالیسممجلس انقلابی پدیده
من یک پژوهشگر و مبلغ دین با تخصص نویسندگی و مشاوره و تبلیغ، علاقمند به تعامل و هم افزایی با رعایت حریم های اخلاقی در یک فضای سالم با اهل علم و قلم و اهل دل ومعرفت
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید