بچه که بودم

بیاید قید یک سری چیز ها را بزنیم

یک سری چیز های که فقط سر بار قلب‌ها هستند

مثل خاطره های بیهوده

قبل‌تر ها بچه‌ که بودیم حداقل دنیا برایمان حکم رنگین کمان بعد از باران را داشت

شاید فقط زمانی که عروسک مورد علاقمان را نداشتیم گریه میکردیم

کجا می‌دانستیم بزرگتر که بشوی دلیل های زیادی برای غصه درد و ناراحتی وجود دارد

باید بگویم حالا حتی بچه ها هم دنیایی رنگین کمانی ندارند

فکر کنم باران قصد باریدن ندارد.