طوفان

میگن هر آدم زنده‌ای به کسی احتیاج داره تا بهش اهمیت بده و دوستش داشته باشه

آدم های که دیگه تو این دنیا نیستن هم نیاز دارن تا حداقل تو قلب یه نفر زنده باشن،شاید تو قلب همه ما یه نفر هست که زندگی میکنه ولی دیگه نیست... یکی از دلایلی که آدم ها از مردن میترسن،فراموش شدن هست. اینکه سال ها زندگی کنی و به یک باره نیست و نابود بشی انگار که وجود نداشتی..