ویرگول
ورودثبت نام
خوزستان
خوزستان
خواندن ۱ دقیقه·۴ ماه پیش

دکتر مرعشی نماینده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در استان خوزستان شد!

دکتر سید علی مرعشی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز نماینده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در شورای استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان خوزستان منصوب شدند.

همانظور که می دانید آقایان عباس امان الهی،یوسفعلی عطاری،ساسان باوی،خالد اصلانی،ذبیح اله عباس پور،پرویز عسگری،رضا دواسازایرانی اعضای شورای استانی هستند

دکتر مرعشیاهوازروانشناسسازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
خوزستان چشمه کوثر است
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید