خبرهای خوب غالبا در غوغای منفی بافی رسانه ها گم میشود

متاسفانه سال گذشته نیمسال پایانی دولت دوازدهم میزان خرید گندم از کشاورزان به 4/5 میلیون تن کاهش یافت و به ناچار حدود هفت تا هشت میلیون تن گندم از طریق واردات تامین شد .

اما امسال با همت و تدبیر دولت 7/5 میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری و ضمنا تمام مطالبات گندم کاران پرداخت شد این یعنی احیای راهبرد مهم خودکفایی گندم آن در شرایطی که به ویژه پس از جنگ اوکراین کشورهای زیادی گرفتار بحران امنیت غذایی و بعضا قحطی هستند دولت در سال های گذشته هم میزان کمتری گندم از کشاورزان داخلی می خرید هم قیمت پایین تری می پرداخت که برای کشاورزان به صرفه نبود و هم پرداخت مطالبات آن ها را معمولا با چندماه تاخیر انجام می داد که موجب دلسردی و انصراف از کشت گندم می شد .

اهتمام به تولید و خودکفایی گندم را مقایسه کنید با نگاه دولت مردانی که خودکفایی در این عرصه را مزخرف نامیدند از خرید تضمینی به قیمت مناسب و به اندازه کافی امتناع کردند مبالغی بسیار بیشتر از همان بودجه حمایتی را به جیب کشاورز خارجی ریختند و موجب شدند کشور محتاج واردات این کالای راهبردی شود .

دولت و وزارت کشاورزی البته تدابیری هم برای ارائه الگوی کشت به کشاورزان در مناطق مختلف اتخاذ کرده اند که می تواند چالش تولید بیش از تقاضای برخی محصولات ورشکستگی کشاورزان و کمبود تولید برخی محصولات دیگر گرانی محصولات برای مردم را تا حدود زیادی برطرف کند .