زیباترین ها در حوادث اخیر انتخاب شده اند !

هانا نیومن : کشته شدگان اخیر برحسب زیباترین ها انتخاب شده اند !


مهسا"حدیث"نیکا هر سه یک ویدیو دارند که می رقصند و در رقص دستشان را به این حالت دراز می کنند

به حدیث و حمیدرضا توجه کنید : به تازگی کلیپی از این دو نفر در حال نشر هست که در حال خواندن آهنگ ترکی هستند معنی آهنگ ( امروز تشیع جنازه منه و تو هم بیا )

به خدانور توجه کنید : تعداد زیادی در زاهدان طی حوادث اخیر آسمانی شدند اما ویدیو و عکس از آن ها بیرون نیامد اما از خدانور به تعداد زیادی ویدیو رقص هست

استوری حمیدرضا وی وقتی آسمانی شد هنوز استوری که گذاشته بود 24 ساعت نشده بود انگار قبل از بیرون رفتن خودش گفت من دارم میرم اعتراض ..

گوشی نیکا دقیقا ساعاتی قبل از اتمام زندگی اش تقریبا اپلیکیشن ها " گالری و .. پاک شده بود این کار دو حالت دارد یا خودش پاک کرده یا کسی دیگری پاک کرده و در هر دوحالت یک چیزی واضح است نیکا انتخاب شده بود !

سارینا هم قبل از فوتش کلیپی از خودش در حال گریه کردن نشر داد

یک فاکتور عجیب به چشم می آید فاکتور تاریخ تولد و تقارن با مناسبت های تقویمی !

مثلا روز آسمانی شدن یلدا به صورتی اتفاق افتاد که چهلم وی شب یلدا است ( روزی که به دنیا آمد)

وی پس از آزاد شدن آسمانی شده است .

طبق گفته پارلمان اروپا زیباترین ها انتخاب شده اند !

به چه صورت از کجا انتخاب می شوند ؟

امیر ولاد کوزیچکین در آثارش یک اصل دردناک به نام اصل شبرنگ دارد :

گاهی در رویدادهای مهم نمی شود که همه چیز را حذف و تصفیه و زندانی و .. کرد !

شما افرادی را انتخاب کنید که مثل شبرنگ باشند بقیه ببینند یا ساکت می شوند و یا فعال می شوند یعنی به طور کلی افرادی را انتخاب کنید که درخشان تر هستند زیباتر و صاحب یک امتیاز که به چشم بیایند باشند .