انقیاد شنبه و چهارشنبه

انقیاد شنبه و چهارشنبه
"سیاست‌های کرامت‌محور"
فوکویاما در آخرین اثرش معتقد است آنچه که انگیزه‌های رویدادهای مختلف حال حاضر در سطح جهان را بهتر توضیح می‌دهد را می‌توان ناشی از "سیاست‌های رنجشی" دانست. اینکه فرد و جمعی مورد "توهین"، "انکار" و "بی‌اعتنایی" یا به طور کلی مورد بازخورد "سیاست‌های رنجشی" قرار گیرد، این رنجش، خواسته‌هایی را برای "بازشناسی کرامت" فرد و گروه مد نظر ایجاد می‌کند.
چرا پدیده‌ای به نام "طالبان" در افغانستان به وجود می‌آید و می‌تواند حتی قدرت و کشور را هم قبضه کند؟ در مقابل چه می‌شود مقاومت "زنان"، "پنجشیر"، "علیپور" و غیره شکل می‌گیرد؟
غیر از این است آنچه که عصاره سیاست‌های رنجشی در طول تاریخ افغانستان معاصر بوده منجر به یک "استیصال هویتی" برای تمام اقوام افغانستان شده است که هر قوم این احساس "درماندگی" و "له‌شدگی" را به نحوی با خود دارد؛
آیا غیر از این است که در دوره حکومت مجاهدین و همچنین در کنفرانس بن، بخشی از جامعه پشتون "نادیده" و "مورد انکار" جریانات رقیب قرار گرفت؟
چرا هزاره‌ها، تاجیکان، ازبکان و سایرین احساس مشترکی از "قربانی‌بودن" و "قربانی‌شدن" را در صحنه سیاست افغانستان دارند؟ غیر از این است که به درازای تاریخ افغانستان معاصر با این احساس "سرخوردگی هویتی" به پیش آمده‌اند که هیچ‌گاه "دیده" نشده‌اند و همواره پس زده شده‌اند؟
اینکه "حبیب‌الله کلکانی" برای بخشی از جامعه سمبل "اسطوره" و برای بخشی دیگر "بچه‌سقاو" می‌شود غیر از این است که بخشی او را "احیاگر هویت"شان و بخشی "تحقیرگر هویت"شان می‌دانند.
چرا این روزها زنان بیشترین میزان بیم و هراس را در افغانستان دارند؟ غیر از این است که به خوبی می‌دانند در جامعه "مردسالار" افغانستان چه سرشت و سرگذشتی داشته‌اند؟ و حال با رویکرد بنیادگرایانه طالبانی، معلوم نیست که چه سرنوشت تیره و تاری در انتظار "هویت زن‌" در افغانستان باشد.
چندی پیش در نشستی که با محوریت "مهاجرت" و "مهاجران" برگزار شد در ابتدای سخنانم گفتم؛ امروز "رضا عطایی" با شما سخن نمی‌گوید بلکه "شنبه" و "چهارشنبه" هست که "فریاد" بر می‌کشد.
چه می‌شود بخش قابل توجهی از تحصیل‌کردگان یا توده مهاجر افغان در ایران وقتی که به افغانستان باز می‌گردند یا به یک کشور دیگر می‌روند به نحوی اپوزیسیون دولت و ملت ایران می‌شوند؟
آیا آن بزرگواری که زیر باد کولر گازی نشسته و با آمار و ارقام بازی می‌کند، می‌تواند تحلیل "سیاست مهاجرتی" برای وضعیت مهاجران افغان ارائه کند؟
[پ.ن: به زعم نویسنده موضوع «مهاجران افغان» مهم‌ترین پاشنه‌آشیل روابط ایران و افغانستان است. از همین روی از تمام کسانی که دل در گروه «جان ایران» و «جان افغانستان» دارند تقاضامندم به این موضوع به عنوان یک موضوع مهم و ضروری راهبردی بنگرند. نویسنده در طول سال‌های گذشته به انحای مختلف کوشیده است که در این راستا سخن بگوید و بنویسد که علاقمندان می‌توانند آرشیو آن‌ها را در کانال تلگرامی‌ام یا در اینترنت ملاحظه نمایند. https://t.me/reza_ataei1101]