انتخاب

فکر کنیم که بهشت،جهنم،تناسخ رو هیچکس به چشم خودش ندیده زندگی خیلی با ارزش تر از اونی هست که تمامش رو فقط صرف یه هدف بکنی نظر خود من این که باید تجربه کرد باید زندگی کرد باید زمین خورد باید نا امید شد تا فهمید امید چقدر خوب هست هرکسی با یه کاری دچار احساس شادی یا امید و حس خوب میشه که میگن دوپامین اون چیزی باعث دوپامین تو مفزت میشه رو پیدا کن ازش لذت ببر(:

بستگی به دید تو داره :): خودت انتخاب کن