امیر چکانی

پرویز زیدوند و امیرچکانی
پرویز زیدوند و امیرچکانی

بیوگرافی

امیر چکانی جودو کار لرستانی متولد ۱۳۸۴که توانست طلای🥇 ۳ دوره پیاپی کشور در سالهای ۱۳۹۸،۱۳۹۷،۱۳۹۶کسب کند.وی توانست در سال ۱۳۹۹ عنوان فنی ترین جودوکار کشور را کسب کند.

امیر چکانی قهرمان کشور
امیر چکانی قهرمان کشور

مشخصات فردی

  • قد:۱۷۱
  • وزن:۵۵kg
  • عنوان.🥇.🥇.🥇 کشور.
اردوی آماده سازی تیم ملی ترکیه۹۶
اردوی آماده سازی تیم ملی ترکیه۹۶
مسابقات آسیای قزاقستان۹۸
مسابقات آسیای قزاقستان۹۸