عليرضا اقمشه

مجری گری و بازیگری در برنامه های استیجی و مردمی ، مخاطب شناسی ، همراهی با مخاطب می تواند کیفیت کار هنری را بالا ببرد فقط قرار نیست همراه مخاطب باشیم بلکه باید او را رشد دهیم

علیرضا اقمشه و علی سلیمانی
علیرضا اقمشه و علی سلیمانی