علی سلیمانی

هنر استیجی مردمی یا همان فرهنگ نمایشی مردمی، به هنرهایی اشاره دارد که برای جذب توجه و سرگرمی مردم در فضاهای عمومی اجرا می‌شوند. این هنرها شامل نمایش‌های تئاتری، موسیقی، نمایش‌های خیابانی، مسابقات و ... می‌شوند.

هنر استیجی مردمی اغلب به صورت زنده و در فضاهای باز اجرا می‌شود و برخلاف اجراهای استیجی تئاتر و سینما، ارتباط بیشتری با حضور و رفتار مستقیم مخاطبان دارد. هدف اصلی این هنرها جذب توجه و سرگرمی مردم است و در بعضی موارد به محیط‌های شهری احیا کننده‌اند

علی سلیمانی یکی از حرفه ای ها قدیمی های این عرصه هست.

علی سلیمانی  گروه نوربالا
علی سلیمانی گروه نوربالا