ایران...

-بابا

-هان؟

-چرا کسایی که روسری سرشون نیست رو توی خیابونا میکشن؟

-چی؟ام نمیکشن فقط دعواشون میکنن

-اخه خودم توی تلوزیون دیدم اقا پلیسه تفنگشو در اورد و اون خانومه رو کشت!

-نه بابا جون اشتباه دیدی

............................................................................................................

-اخه چرا نباید بیان ایران؟

-چون بی تی اس هیچ جوره کاری که انجام میده به قوانین ایران نمیخوره

-ولی این قوانین ایران نیست قوانین جمهوری اسلامیه

-کی بهت یاد داده اینجوری به کشورت و مملکتت توهین کنی؟

-چی شد؟این مملکت مملکتی که میکنین مردم رو سلاخی میکنن!واقعا جای توهین نداره؟

-برو توی اتاق و به حرفایی که زدی فکر کن

.............................................................................................................

-ولی من نمیخوام دکتر و مهندس بشم

-مگه دست خودته؟میخوای ابروی خانوادتو ببری؟میخوای مارو جلو فامیل و همسایه بد نام کنی؟

-انتخاب رشته من چه ربطی به ابروی شما داره بعدشم به در و همسایه ربطی نداره من دکترم یا نقاش

-من نمیدونم برو خونه شوهرت با اجازه اون هر غلطی دلت خواست بکن ولی اینجا از این خبرا نیست

-ولی...

-همین که گفتم

...................................................................................................................

-سبا

-هان

-تور جهانی شوگا شروع شد

-و ما توی ایرانیم...

...................................................................................................................

اینا نمونه اتفاق هایین که داره توی ایران میوفته

برداشت از این دست نوشته هارو میزارم به عهده خودتون