...

عشق یه چیزیه که میاد و همه چیز رو بهم میریزه اون نفساتو حبس میکنه و ضربان قلبتو تند میکنه و سلامت و از تنت میگیره.جوری که به محض فکر کردن بهش لرز به تنت میوفته انگار که مریض شدی...و همون عشق در اخر نفست رو تنگ میکنه قلبتو میشکنه و جسمت رو بیمار یه خستگی بی پایان میکنه این همون چیزیه که عشق بهش تبدیل شده البته اسمت دیگش هست

رنج شیرین...

کیم تهیونگ ۷ اپریل ۱۹۹۱

دزیره