نحوه فعالسازی Report Js stimulsoft در ریکت

ابتدا فایل های js دانلود شده را در مسیر public/stimulsoft قرار دهید


سپس فایل های js موجود در فولدر crack را به ان اضافه کنیدفایل css مربوط را داخل پروژه import کردهفایل license.key را به فایل public/stimulsoft اضافه کنید

به index.html داخل تگ هد اسکریپت زیر را به ترتیب زیرا اضافه کنید<script src="/stimulsoft/stimulsoft.reports.js">

<script src="/stimulsoft/stimulsoft.viewer.js">

//Activation with using license code

Stimulsoft.Base.StiLicense.Key = " ..... paste activation code here .... "

//Activation with using license file

Stimulsoft.Base.StiLicense.loadFromFile('/stimulsoft/license.key');از مسیر فولدر کرک اکتیویشن کد را جایگذاری کنیدامیدوارم مورد استفاده دوستان واقع بشهلینک دانلود https://soft98.ir/software/programming/3833-Stimulsoft-Reports-Ultimate.html